slider10

Dịch Vụ - Service

TƯ VẤN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Kế hoạch đầu tư - Investment Planning

-Tư vấn phương án đầu tư, định giá, lập kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.
-Consulting investment plans, valuation, business planning in the field of real estate.

Hướng dẫn Bất động sản - Real Estate Guidance

-Hướng dẫn thủ tục mua bán, chuyển nhượng và các giấy tờ pháp lý.
-Guide purchase and sale procedures, transfer and legal documents.

Hẹn lịch tư vấn - Schedule a consultation

-Đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản.
-Training a team of experts in the field of real estate.